17. maj 2018

Lasse Petersen, ph.d.-studerende ved CoCaLa

Nyansat

Lasse Petersen er startet som ph.d.-studerende den 1. maj, 2018, tilknyttet Sektionen for Statistik og Sandsynlighedsregning og Copenhagen Causality Lab.

Lasse PetersenLasse er interesseret i grafiske modeller, kausal inferens og machine learning. Som ph.d.-studerende vil han arbejde på strukturestimation i kausale grafiske modeller og udvikling af ikke-parametriske betingede uafhængighedstests.

Han tog både sin bachelor- og kandidatgrad her ved instituttet, og han skrev sit speciale under vejledning af Professor Niels Richard Hansen, som også er hans ph.d.-vejleder. Titlen på hans speciale var "Sparse Learning in State Space Models".