6. januar 2023

Lasse Harboe Wolff, ph.d.-studerende

Nyansat

Den første januar 2023 startede Lasse Harboe Wolff som ph.d.-studerende ved Centre for the Mathematics of Quantum Theory under instituttets sektion for Analyse & Quantum.

Lasse Wolff

Under hans ph.d.-projekt på KU vil Lasse undersøge både det åbne problem, som omhandler hvorvidt der findes Von Neumann-entropi-uligheder ud over stærk sub-additivitet - og emner relateret til Black Hole-informationsparadokset. Lasses hovedvejleder er Matthias Christandl og Bergfinnur Durhuus er hans co-vejleder.

- Selvom jeg er fra Danmark, vil dette være min første tilknytning til et dansk universitet, fortæller Lasse.

- Jeg har en Master of Mathematical & Theoretical Physics (MMathPhys) grad fra University of Oxford, hvor jeg gennemførte en 4-årig integreret mastergrad. Oprindeligt studerede jeg til Master of Physics and Philosophy, men skiftede studier før mit fjerde år for at afslutte med MMathPhys-graden.

- Jeg er stadigvæk interesseret i mange forskellige emner indenfor matematik, fysik of filosofi.

Du kan møde Lasse i QMATH-lokalerne i Vibenshuset.