17. august 2023

Karl Kristian Engelund, ph.d.-studerende

Nyansat

Karl Kristian Engelund starter den 1. september 2023 som ph.d.-studerende i instituttets sektion for forsikring og økonomi.

Karl Kristian Engelund

Karl har en bachelorgrad i matematik og en kandidatgrad i forsikringsmatematik, begge fra dette institut. I løbet af sine studier er Karl blevet meget interesseret i stokastisk kalkule, især i forbindelsen mellem partielle differentialligninger og sandsynlighedsteori.

Hans kandidatafhandling handlede om optimale strategier for forudsigelse af toppen af en Brownsk bevægelse på en endelig tidshorisont. Jesper Lund Pedersen vejledte Karl under specialet og vil fortsætte som hovedvejleder i ph.d.-projektet.

I løbet af sin ph.d. vil Karl fortsætte arbejdet med problemer om optimal forudsigelse i en bayesiansk situation. Han vil især fokusere være på ikke-lineære og asymmetriske tabs-funktioner. Andre problemer om optimale stoppetider, så som hurtigst detektion og prisfastsættelse af optioner, vil også blive studeret.

Karl kan træffes i lokale 04.4.05