31. oktober 2018

Kaif Hilman, 4+4 ph.d.-studerende

Nyansat

Kaif Hilman blev ansat som ph.d.-studerende den 1. september 2018. Han skal arbejde med forskningsgruppen Topologi og Center for Symmetri og Deformation.

Kaif HilmanKaif er ansat på en såkaldt 4+4 ordning; han vil først vil afslutte en kandidatgrad i København, inden han fortsætter til en ph.d. Han er interesseret i algebraisk topologi, og vil forske i ”derived group actions for particular examples of groups and topological spaces”. Hans vejleder er Jesper Grodal.

Tidligere var Kaif ved University of Cambridge, hvor han opnåede sin bachelorgrad og tog del III af de matematiske tripos. Hans Del III-essay handlede om at beregne den topologiske Hochschild-homologi af heltal mod p, vejledt af dr. Oscar Randal-Williams.

Du kan finde Kaif i kontor 04.0.04