4. maj 2022

Julie Bjørner Søe, ph.d.-studerende

Nyansat

Julie Bjørner Søe blev 1. april 2022 ansat som ph.d.-studerende ved instituttets sektion Forsikring og Økonomi.

Julie Bjørner Søe

Julie har en bachelor- og kandidatgrad i forsikringsmatematik her fra instituttet. Hun blev færdig i september 2020 med specialet ”Optimal consumption and investment decisions under state-varying relative risk aversion” med Mogens Steffensen som vejleder.

Specialet omhandlede optimering af fremtidigt forbrug ved at kontrollere forbrug, investering og livsforsikring i en husholdning, og præsenterede en løsning med en tilstands- eller person-varierende relativ risikoaversion.

Julie har mellem færdiggørelsen af kandidatgraden og starten af sin ph.d. bl.a. været ansat som videnskabelig assistent her på instituttet, hvor hun har udvidet arbejdet fra specialet til et mere generelt tilfælde. Ydermere har hun været ansat i softwarevirksomheden Mancofi, som hun også laver sin ph.d. i samarbejde med.

Ph.d.-projektet har overskriften: ”Benefit and pension planning based on the (inhomogeneous) preferences of the policyholder” og har til formål at bidrage med en mere brugbar og realistisk teori ved at undersøge tre hovedområder:

  1. Inklusionen af inhomogene præferencer,
  2. Formulering af tidsglobale problemer ved sikkerhedsækvivalenter og
  3. Inkluderingen af friktioner og barrierer i priser, forretningsregler eller lovgivningen. Herunder undersøges deres effekt på problemerne og deres løsninger.

Projektet vejledes af Mogens Steffensen, men udarbejdes i tæt samarbejde med Mancofi.