4. oktober 2019

Johannes Agerskov Schiødt, ph.d.-studerende

Nyansat

Johannes startede som ph.d.-studerende ved sektionen for Geometrisk Analyse og Matematisk Fysik den 1. oktober 2019. Han vil være tilknyttet QMATH-centret med Jan Philip Solovej som vejleder.

Johannes Agerskov SchiødtJohannes har sin bachelor- og kandidatgrad i fysik fra Niels Bohr Instituttet. Hans speciale med titlen "One-loop Yang-Mills from the CHY formalism" handlede om spredningsamplituder i Yang-Mills teori set fra en ny formalisme udviklet af Cachazo, He og Yuan (CHY). Specialet gik ud på at udvide den pertubative ekspansion af spredningsamplituden til højere orden i koblingskonstanten, dvs. fra 0. orden (tree level) til 1. orden (one-loop level). Hans specialevejleder var Emil Bjerrum-Bohr.

Johannes’ ph.d.-projekt vil omhandle gasser af partikler i to og tre dimensioner med punkt- eller skaleringsinvariante interaktioner. Specielt, vil han undersøge stabilitet af Fermi gassen med punktinteraktioner i to og tre dimensioner. Det er et kendt resultat, at Bose gassen med punktinteraktioner og positiv spredningslængde er ustabil. Fermi gassen er derimod forventet at være stabil, men dette er ikke matematisk bevist i det mest generelle tilfælde endnu.

Udover Fermi gassen, vil projektet omhandle den todimensionelle anyon gas. Anyoner er hverken bosoner eller fermioner.

”I stedet for repræsentationer af permutationsgruppen beskrives anyoner via repræsentationer af braid-gruppen. Det er et kendt resultat, at den Abelske anyon gas er stabil, men andre fysiske egenskaber, så som dens tryk, er endnu ikke forstået. Dette vil derfor være en del af mit projekt at undersøge disse egenskaber. Derudover, vil jeg undersøge stabilitet af den ikke-Abelske anyon gas”, forklarer Johannes.

Du kan møde Johannes i lokale 04.0.07