22. oktober 2019

Jasmin Matz, lektor

Nyansat

Jasmin Matz blev ansat på Københavns Universitet den 1. oktober 2019 som lektor. Hun vil være tilknyttet sektionen Geometrisk Analyse og Matematisk Fysik.

Jasmin MatzTidligere var Jasmin lektor ved Hebrew University of Jerusalem. Hun fik sin doktorgrad i juli 2011 fra Universitetet i Düsseldorf, Tyskland, og havde derefter postdoc-stillinger ved the Hebrew University of Jerusalem, University of Bonn, MSRI (Berkeley), IAS (Princeton) og University of Leipzig.

Jasmin arbejder med automorfe former, især med forskellige analytiske aspekter af Arthurs sporformel. Dette har forbindelser til adskillige andre områder i matematik, f.eks. analytisk talteori og spektralteori for aritmetiske mangfoldigheder.

Jasmin's kontor er 04.2.18.