2. januar 2020

Jamaal Ahmad, ph.d.-studerende

Nyansat

Jamaal blev ansat som ph.d.-studerende ved Institut for Matematiske fag pr. 1. januar 2020. Han er tilknyttet sektionen for Forsikring og Økonomi, og hans vejledere er prof. Mogens Bladt og prof. Mogens Steffensen.

Jamaal AhmadJamaal har en kandidatgrad i forsikringsmatematik her fra instituttet. Han blev kandidat i september 2019 med specialet “Elimination of Path Dependencies for Projection of Cash Flows in Multi-State Life Insurance”, skrevet i et industrielt samarbejde med PFA Pension og vejledt af prof. Mogens Steffensen, ph.d. Kristian Buchardt (PFA Pension) og ph.d.-studerende Christian Furrer.

Specialet undersøgte en simulationsbaseret tilgang til værdifastsættelse af livsforsikrings-forpligtelser ved at kombinere simulerede scenarier på finansmarkeder med at løse ordinære differentialligninger, der karakteriserer betingede middelværdier i hvert scenarie.

Jamaal har mellem færdiggørelsen af kandidatgraden og starten af sin ph.d. været ansat som videnskabelig assistent her på instituttet hvor han har fortsat sit arbejde fra specialet.

Jamaals primære forskningsinteresser er ligger indenfor modellering, estimation og markedskonsistent værdifastsættelse i livsforsikring og pension. Hans forskning vil have et stærkt fokus på sammenspillet mellem metoder indenfor anvendt sandsynlighedsregning og klassisk forsikringsmatematik som bl.a. opstår når man løser en række problemer i livsforsikring og pension.

Du finder Jamaal i kontor 04.3.20