6. marts 2019

Henrik Thybo Dam, postdoc

Nyansat

Henrik Thybo Dam er ansat som postdoc ved instituttets sektion for Forsikring og Økonomi.

Henrik Thybo DamHenrik har en ph.d. her fra instituttet, hvor David Skovmand og Rolf Poulsen var vejledere. Hans afhandling omhandler forskellige problemstillinger i forbindelse med anvendelsen af priskerner i en rationel stil til prisfastsættelse af derivater på inflation.

Som postdoc fortsætter han blandt andet dette arbejde. Henriks interesserer sig især for prisfastsættelse af derivater, numeriske metoder og finansiel modellering.

Henrik har en kandidatgrad i Matematik-Økonomi fra Aarhus Universitet. Hans speciale undersøgte kvaliteten af BN-S modellen til optionsprisfastsættelse ved brug af både Fourier-inversionsmetoder og højfrekvens økonometri. Hans speciale var vejledt af Thomas Kokholm.

Henrik har kontor i 04.3.04