4. oktober 2018

Henning Olai Milhøj, ph.d.-studerende

Nyansat

Henning Olai Milhøj blev ansat den 1. oktober 2018 som ph.d.-studerende ved Institut for Matematiske Fag. Han er tilknyttet forskningsgruppen Ikke-kommutativ Geometri, og hans vejleder er Mikael Rørdam.

Henning Olai MilhøjHenning har både bachelor- og kandidatgrad fra instituttet, og hans skrev sit speciale "Quasidiagonality, AF-embeddability and the Blackadar-Kirchberg conjectures" under vejledning af Mikael Rørdam.

I specialet studerede han en ny sætning af Tikuisis, White og Winter, som blandt andet beviste en gammel formodning om kvasidiagonalitet af grupper.

Hans akademiske interesseområder ligger inden for approksimationsegenskaber og klassifikationsteori af C*-algebra, og hans første mål er at bestemme hvilke grupper, der har stærk kvasidiagonale C*-algebraer.

Henning har kontor i 04.0.04.