24. januar 2023

Hélène Esnault, professor

Ansættelse

Professor Hélène Esnault er deltidsansat ved Institut for Matematiske Fag, KU, fra januar 2023. Her vil hun arbejde tre måneder hvert år, fra januar til marts, med Algebra og Geometri-sektionen.

Hélène Esnault

Hélène Esnault arbejder inden for det brede område algebraisk-aritmetisk geometri, især dens forbindelser til differentialligninger på den ene side og diofantin geometri og talteori på den anden. I de sidste 20 år har hun bevist:

  • the Lang-Manin conjecture over a finite field (Fano varieties over a finite field have a rational point),
  • the Gieseker conjecture (smooth projective simply connected varieties in positive characteristic do not have non-trivial infinitesimal crystals, joint with Mehta),
  • the Simpson conjecture (cohomologically rigid local systems are integral, joint with Groechenig),
  • the crystallinity of rigid local systems (which is at the core of the proof of the André-Oort conjecture by Pila-Shankar-Tsimerman, joint with Groechenig),
  • the density of arithmetic $\ell$-adic local systems in rank $1$ (joint with Kerz).

Her i København vil Hélène arbejde sammen med Lars Hesselholt og Dustin Clausen om topologi og dens relation til $p$-adisk geometri - og i en bredere ramme, med alle medlemmerne af sektionen  Algebra og Geometri.

Einstein professor

Hélène Esnault fik sin ph.d. i 1976 fra University of Paris VII med en afhandling om rationelle singulariteter og algebraiske grupper under ledelse af Lê Dũng Tráng.

Hun gjorde sin habilitation ved universitetet i Bonn, Tyskland, i 1985; blev Heisenberg-stipendiat ved Max-Planck Institute indtil 1989 og full professor ved universitetet Duisburg-Essen (1990-2012). Hun flyttede i 2012 til Berlin, hvor hun blev den første Einstein-professor ved Freie Universität Berlin i 2012, som leder af algebra- og talteoretisk forskningsgruppe.

Hélène er redaktør af adskillige matematiske tidsskrifter, for eksempel Duke, er medlem af Leopoldina, det nationale tyske akademi, og af Academia Europea. Hun har flere æresgrader i Vietnam, Frankrig og USA.

Læs mere på Hélène Esnaults hjemmeside fra Freie Universität Berlin.

Du kan finde Hélène på kontoret 04.2.08.