9. januar 2024

Harold Nieuwboer, postdoc

Nyansat

Harold Nieuwboer startede 1. januar 2024 som postdoc i Analyse & Quantum sektionen og er tilknyttet Quantum for Life Centre.

Harold Nieuwboer

Harold arbejder i øjeblikket sammen med Matthias Christandl og Laura Mancinska fra QMATH-centeret. Han er bredt interesseret i forbindelser mellem symmetrier, optimering og kompleksitet, med anvendelser til teorien om tensorer og kvanteinformation.

Harold forventer at modtage sin ph.d. fra University of Amsterdam (Holland) i januar 2024, vejledt af Michael Walter og Eric Opdam.

Hans afhandling, med titlen "Classical and quantum algorithms for scaling problems", udvikler nye algoritmer til skaleringsproblemer, en klasse af beregningsproblemer, der opstår naturligt inden for forskellige områder af matematik, fysik og teoretisk datalogi. Disse problemer kan omformuleres til konvekse optimeringsproblemer på mangfoldigheder, hvor udviklingen af algoritmer giver nye interessante udfordringer.

Før sin ph.d. studerede Harold ren matematik ved Vrije Universiteit Amsterdam (Holland) og University of Cambridge (Storbritannien).

Hans kontor ligger hos QMath-gruppen i Vibenshuset.