27. oktober 2023

Harish Upadhyaya, ph.d.-studerende

Nyansat

Harish Upadhyaya blev ansat som ph.d.-studerende fra oktober 2023 ved Algebra & Geometri-sektionen.

Harish Upadhyaya

Harish vil være tilknyttet Copenhagen Center for Geometry and Topology (GeoTop). Hans vejledere vil være Niels Martin Møller og Alex Mramor.

Han vil hovedsageligt arbejde med Mean Curvature Flow og andre aspekter af minimal overfladeteori.

Harish fulgte et dobbelt BS+MS-program ved Indian Institute of Science Education and Research, Tirupati, Andhra Pradesh. Han afsluttede sit kandidatspeciale om Yamabe-problemet under Dr. Swarnendu Sil på Indian Institute of Science, Bangalore.

Du kan finde Harish på kontoret 04.4.03