10. august 2020

Hailun Zheng, postdoc

Nyansat

Hailun Zheng startede som postdoc 1. august 2020. Hun er tilknyttet sektionen Algebra & Geometry og hendes mentor er Karim Adiprasito.

Hailun ZhengHailuns forskningsinteresser ligger i geometrisk kombinatorik. Hun afsluttede sin ph.d. ved University of Washington, Seattle, USA, under vejledning af Isabella Novik. Titlen på hendes afhandling er is "On the g2 -number of various classes of spheres and manifolds", hvor hun studerer “several combinatorial problems concerning the upper bound and lower bound on the face numbers of polytopes and triangulated manifolds”.

Efter Seattle tilbragte hun fem måneder som postdoc i MSRI’s Geometric and Topological Combinatorics Program. Derefter havde hun en anden postdoc-stilling på University of Michigan i 2 ½ år.

I København vil Hailun gerne fortsætte med at studere geometri og kombinatorik af polytoper, samt udforske forbindelserne mellem kombinatorik, algebraisk topologi og metrisk geometri.

Du kan finde Hailun på kontoret 04.0.09