16. december 2019

Frederik Ravn Klausen, ph.d.-studerende

Nyansat

Den 1. januar 2020 starter Frederik som ph.d.-studerende hos Albert Werner fra QMATH-centeret som en del af en bevilling fra Villum Young Investigator.

Frederik Ravn Klausen

Frederik skal primært arbejde med åbne kvantesystemer med uorden og fuldstændigt positive semigrupper. 

Frederik er også interesseret i kombinatorik, hvilket vi tidligere har skrevet om i forbindelse med talentkonkurrencen Unge Forskere i 2014. Interessen kommer bl.a. fra hans engagement i Georg Mohr-Konkurrencen, som han i dag er en del af arbejdsgruppen bag.

Frederik har læst matematik og fysik på Københavns Universitet og har læst det sidste år af sin kandidat på ETH i Zürich, hvor han har specialiseret sig i matematisk fysik. Hans speciale handlede om den todimensionelle Ising model og blev vejledt af Aran Raoufi og Wendelin Werner.

Frederik har kontor i 04.0.14