2. marts 2022

Frederik Hindborg Jensen, forskningsassistent

Nyansat

Frederik Hindborg Jensen startede 1. marts 2022 som forskningsassistent i sektionen for Statistik og sandsynlighedsregning under Susanne Ditlevsen.

Frederik Hindborg Jensen

Frederik er ansat for et år på et forskningsprojekt om narhvalers adfærd, i et samarbejde mellem KU og Grønlands Naturinstitut.

Frederiks forskning vil bygge på hans speciale "Modelling and Classification of Narwhal Foraging Behaviour Using Logistic Regression and Random Forests". Han regner med hovedsageligt at kigge på mixed-effects modellering, tidsserier og potentielt noget maskinlæring.

Frederik har en bachelorgrad i matematik og kandidatgrad i statistik - begge her fra instituttet.

Du kan finde Frederik i lokale 04.4.05.