7. maj 2019

Frank Hansen, professor emeritus

Emeritus

Professor emeritus Frank Hansen blev 1. maj tilknyttet Sektionen for Geometrisk Analyse og Matematisk Fysik samt QMATH Centeret.

Frank HansenFrank Hansen læste matematik og fysik på Københavns Universitet; studerede og forskede derefter i Frankrig, Schweiz og Japan; blev kandidat, ph.d. (licentiat) i 1983 og Doctor of Science i 2000.

Frank Hansen har haft stillinger som lektor ved Københavns Universitet og Tohoku Universitet og senest som professor ved Tohoku Universitet.

Frank Hansen har givet bidrag til: “The theory of operator inequalities, convexity or monotonicity of operator mappings, entropy inequalities and entropy characterization, quantum information theory, geodesically convex trace functions, and multivariate operator means.”