8. oktober 2022

Fadi Mezher, ph.d.-studerende

Nyansat

Fadi Mezher er fra 1. oktober 2022 ansat på instituttet, først som forskningsassistent og fra januar 2023 som ph.d.-studerende.

Fadi Mezher

Fadi skal arbejde i Algebra & Geometri-sektionen med Copenhagen Centre of Geometry and Topology. Hans vejledere er professor Nathalie Wahl og professor Søren Galatius, og han skal arbejde med emner i skæringspunktet mellem algebraisk og geometrisk topologi.

Fadi er oprindeligt fra Libanon, hvor han tog sin bachelorgrad i matematik ved det amerikanske universitet i Beirut. Derefter opnåede han sin kandidatgrad i matematik ved universitetet i Bonn, Tyskland, hvor han skrev sin kandidatafhandling under vejledning af Dr. Arunima Ray. Emnet for afhandlingen var ”Kreck's modified surgery theory, and applications to the classifications of 4-manifolds”.

Du kan møde Fadi på kontoret 04.0.07