5. april 2022

Ella Jacobsen, ph.d.-studerende

Nyansat

Ella Jacobsen blev 1. april 2022 ansat som ph.d.-studerende ved instituttets sektion for Statistik og Sandsynlighedsregning.

Ella Jacobsen

Ella er tilknyttet forskningsgruppen Copenhagen Causality Lab (CoCaLa). Hendes ph.d.-projekt handler om kausal inferens med anvendelse af data fra Danmarks Statistik.

Hendes vejleder er Niels Richard Hansen fra CoCaLa, hendes medvejledere er Andreas Bjerre-Nielsen og Sune Lehmann, som begge er tilknyttet Centre for Social Data Science (SODAS) på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Ella har en bachelorgrad i matematik og en kandidatgrad i fysik, begge fra Københavns Universitet. Hendes kandidatspeciale hed "Analysis of spatiotemporal patterns of plastics in the Baltic Sea" og havde Markus Jochum som vejleder.

Du kan finde Ella i kontor 04.4.05