2. august 2022

Dylan Harley, ph.d.-studerende

Nyansat

Den 1. august 2022 startede Dylan Harley et integreret ph.d.-forløb med NNF Quantum for Life Center, som løber indtil juli 2026.

Dylan Harley

Dylans forskningsinteresser ligger i kvanteinformationsteori og anvendelser af kvanteberegning. I sit ph.d.-projekt vil han studere den matematik, der ligger til grund for simulering af fysiske systemer på kvantecomputere, med det særlige formål at vurdere beregningskraften af såkaldte analoge kvantesimulatorer.

Professor Matthias Christandl er vejleder på Dylans projekt.

Dylan har en bachelorgrad og en 1-årig kandidatgrad i matematik fra Cambridge University. Hans essayprojekt diskuterede optimale kortlægninger mellem fermioniske systemer og systemer af qubits.

Du kan finde Dylan på Vibenshuset (Lyngbyvej 2), kontor V01-4-14.