6. maj 2019

Debbie Kusch Falden, ph.d.-studerende

Nyansat

Debbie Kusch Falden blev ansat den 1. april 2019 som ph.d.-studerende ved Institut for Matematiske Fag. Hun er tilknyttet sektionen Forsikring og Økonomi, og hendes vejleder er professor Mogens Steffensen.

Debbie Kusch FaldenDebbie har en bachelor- og kandidatgrad i forsikringsmatematik her fra instituttet. Hun blev kandidat i marts 2019 med specialet ”Application of Marked Poisson Processes in Insurance Mathematics”, vejledt af Professor Thomas Mikosch.

Debbie er tilknyttet projektet “Projection of Balances and Benefits in Life Insurance” (ProBaBLI), der er et samarbejde mellem Institut for Matematiske Fag, IT-Universitetet og Edlund A/S. Sammen med Debbie er tre andre ph.d.-studerende tilknyttet; én fra IT-Universitetet og to fra MATH; de har også Mogens Steffensen som vejleder.

Debbie har været tilknyttet ProBaBLI som akademisk medarbejder siden 1. september 2018. Projektet har til formål at udvikle en beregningsplatform, der kan fremregne balancen på baggrund af stokastiske scenarier.

Du kan finde Debbie på kontor 04.3.03