14. april 2023

Daniel Malz, adjunkt

Nyansat

Daniel Malz startede 1. april 2023 på Institut for Matematiske Fag tilknyttet Quantum for Life Centret. Hans arbejde er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Daniel Malz

Daniel er teoretisk fysiker, der arbejder på grænsefladen mellem kvantefysik og kvanteinformationsteori. Hans interesser spænder fra beskrivelse og modellering af fysiske platforme til kvanteberegning og -simulering og lys-stof-interaktioner, til numeriske værktøjer til kvante-mangekropsproblemer og kompleksiteten af kvantetilstandsforberedelse.

Daniel har en PhD i fysik fra University of Cambridge (England), og har tidligere arbejdet på Max Planck Institute for Quantum Optics (Tyskland) sammen med kvanteinformationspioneren Ignacio Cirac.

I København skal han arbejde med Quantum for Life Centre - et tværfagligt forskningscenter, der kombinerer kvantefysik, matematik, kemi og datalogi.

Daniel blev i november 2022 tildelt Novo Nordisk Fondens RECRUIT-legat på 11,8 mio. over en syvårig periode. Han er ved at etablere sin egen forskningsgruppe.

"Siden de tidlige dage af min ph.d. har jeg været fascineret af muligheden for at manipulere og kontrollere kvantesystemer såsom arrays eller ensembler af individuelle atomer i kvanteregimet. Derfor tænker jeg ofte på måder at forbedre eksisterende platforme på, bruge dem på nye måder, eller komme med koncepter om nye typer kvanteplatforme. Niels Bohr Instituttet er vært for flere fremragende teoretiske og eksperimentelle grupper, der arbejder med disse spørgsmål, som jeg ser frem til at samarbejde med," siger Daniel.

"Den anden side af medaljen er at forstå, hvordan kvantecomputere eller simulatorer fungerer, og hvordan vi kan udnytte dem mest optimalt. Det drejer sig om praktiske spørgsmål som, hvor godt systemer fungerer med fejl og støj, men også grundlæggende spørgsmål som f.eks. om, hvad den beregningsmæssige kompleksitet af en given opgave er. Disse problemer er centrale for hele virksomheden og har en tendens til at være ret matematiske. Mange af mine nye kolleger på Institut for Matematiske Fag er førende eksperter på dette område, og jeg er beæret og spændt på at tackle disse problemer sammen med dem."

Du kan finde Daniel med kvanteforskerne i Vibenshuset, Lyngbyvej 1.