4. juni 2024

Damian Osajda, professor

Udnævnelse

Dekanen har udnævnt Damian Osajda til professor i matematik ved Københavns Universitets Institut for Matematiske Fag, fra 1. juni 2024.

Professor Damian Osajda

"Jeg er glad for Damians velfortjente forfremmelse og for at se ham etablere en livlig forskningsgruppe i geometrisk gruppeteori på instituttet," siger Mikael Rørdam, viceinstitutleder for forskning,

Damian Osajda har siden september 2022 været ansat som lektor ved instituttets sektion for Analyse & Quantum, med dobbelt tilknytning til sektionen for Algebra & Geometri.

Damian er fra Polen og fik sin ph.d. fra Institut for Matematik ved det polske videnskabsakademi i 2004. Siden da har han haft postdoc-stillinger i Paris, Berkeley, Strasbourg og Lille. Han var gæsteforsker i Montreal og har været ansat i Wien og på universitetet i Wrocław og ved det polske videnskabsakademi.

Damians primære forskningsområde er geometrisk gruppeteori, hvor hovedekspertisen er grupper, der virker på rum med nogle ikke-positive krumningslignende træk.

Damian har modtaget to af de mest prestigefyldte polske matematiske priser: Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences Prize for fremragende videnskabelige resultater inden for matematik i 2020 og Main Stefan Banach Prize of the Polish Mathematical Society i 2021.

Ren matematik

I december 2023 modtog Damian Carlsbergfondets Semper Ardens Accelerate-bevilling til sit forskningsprojekt "Groups and Nonpositive Curvature". Bevillingen finansierede to studerende og en postdoc til hans forskningsgruppe.

Han forklarede projektet på denne måde:

"Hvad: Dette forskningsprojekt er inden for ren matematik. Vi vil studere "grupper". "Gruppe" er et matematisk begreb, der beskriver symmetrier i objektet, f.eks. i et rum, en graf, et polyeder. Det kan opfattes som et mønster, der beskriver symmetrier. Mange af disse mønstergrupper har været kendt og studeret i lang tid. Vi har til hensigt at give ny indsigt i sådanne klassiske grupper og finde nye.

Hvorfor: Symmetrier er af fundamental betydning for vores forståelse af universet, både i makro- og mikroskala. I det første tilfælde er symmetrierne i tid og rum ansvarlige for de grundlæggende bevarelseslove, som er grundlaget for moderne fysik. På mikroniveau bestemmer partiklers symmetrier deres kemiske egenskaber, som f.eks. ligger til grund for spændende egenskaber ved proteiner eller vira.

Hvordan: Vores tilgang til at studere grupper er via den geometriske gruppeteori. Det er et relativt nyt område inden for matematikken, hvor man bruger geometriske metoder til at studere grupper. Et grundlæggende værktøj for vores tilgang til grupper er "ikke-positiv krumning". Begrebet har sin oprindelse i et meget klassisk matematisk felt "Riemannsk geometri", der tilsyneladende ligger langt fra den meget algebraiske kontekst af grupper."