1. oktober 2018

Cody Gunton, postdoc hos SYM

Nyansat

Cody Gunton begyndte som postdoc ved instituttets Center for Symmetri og Deformation den 1. oktober 2018.

Cody GuntonHan fik sin bacherlorgrad ved New College of Florida. Han afsluttede sin ph.d.-uddannelse ved University of Arizona i maj 2018 under ledelse af Bryden Cais. Hans afhandling har titlen ”Torsion 1-crystalline representations and Néron models of semi-stable abelian varieties over p-adic fields”.

I København arbejder Cody sammen med forskningsgruppen Algebra og Talteori. Hans forskning fokuserer på spørgsmål i p-adic Hodge-teori og teorien om degenerationer af algebraiske varieteter.

Cody har kontor i 4.2.01.