1. september 2021

Christophe Charlier, postdoc

Nyansat

Christophe Charlier blev ansat som postdoc den 1. september 2021, tilknyttet Centre for Mathematics of Quantum Theory. Han arbejder i Torben Krügers forskningsgruppe.

Christophe Charlier

Christophes primære forskningsinteresser omfatter tilfældig matrixteori, integrerbare PDE'er, tiling models, Riemann-Hilbert-problemer, ortogonale polynomier og Coulomb-gasser.

Christophe afsluttede sin ph.d. i 2016 ved Université Catholique de Louvain, Belgien, under vejledning af Tom Claeys. Titlen på hans speciale er "Toeplitz and Hankel determinants in random matrix theory".

Derefter tilbragte han et år som postdoc ved Université Catholique de Louvain, Belgien, i Tom Claeys-gruppen, og derefter fire år som postdoc ved KTH Royal Institute of Technology, Sverige, i Jonatan Lenells’ forskningsgruppe.

I København vil Christophe mest arbejde med tilfældig matrixteori og beslægtede områder.

Du kan møde Christophe på kontoret 04.2.11