6. september 2022

Branko Juran, ph.d.-studerende

Nyansat

Den 1. september 2022 begyndte Branko Juran som ph.d.-studerende ved instituttets sektion for Algebra & Geometri samt Copenhagen Centre for Geometry and Topology.

Branko Juran

Brankos forskning beskæftiger sig med ækvivariant stabil homotopiteori. Hans ph.d.-vejleder bliver Jesper Grodal.

Under sin ph.d. planlægger Branko også at anvende metoder fra højere kategoriteori til at besvare spørgsmål fra repræsentationsteori. Tidligere var han hovedsageligt interesseret i projekter, der relaterer sig til geometri.

Branko opnåede sin bachelor- og kandidatgrad ved universitetet i Bonn, Tyskland, hvor han skrev sit speciale vejledt af Stefan Schwede.

Du kan finde Branko på kontoret 04.4.03