12. august 2022

Blazej Ruba, postdoc

Newly employed

Blazej Ruba blev 1. august 2022 ansat som postdoc ved Institut for Matematiske Fag, tilknyttet sektionen Analyse & Quantum.

Blazej Ruba

Blazej skal arbejde sammen med Villum Center for Mathematics of Quantum Theory (QMATH) under vejledning af Jan Philip Solovej.

Blazej er en matematisk fysiker, der arbejder på kvante-mange-kropssystemer, beskrevet i rammer som topologiske kvantefeltteorier, gittermodeller og differentialoperatorer. Han bruger værktøjer fra algebraisk topologi, algebra og funktionalanalyse. For nylig har han studeret en klasse af integrerbare spin-systemer kaldet Pauli stabilisator-koder.

Blazej opnåede sin ph.d. i fysik i juni 2022 ved Jagiellion University i Krakow, Polen. Specialet handlede om teorier om højere gauge og bosonisering, begge i forbindelse med gittersystemer. Hans vejleder var Leszek Hadasz. Hans kandidat og bachelor blev opnået samme sted i 2018 og 2016.

Du kan møde Blazej på QMATH-kontoret i Vibenshuset, Lyngbyvej 2.