12. januar 2021

August Bjerg, ph.d.-studerende

Nyansat

August er ansat som ph.d.-studerende fra 1. januar 2021 i sektionen Analyse & Quantum, hvor han bliver tilknyttet QMATH-centeret.

August Bjerg

August har en bachelor og kandidat i matematik fra Aarhus Universitet – begge med tilvalg i statistik. Kandidatuddannelsen afsluttedes med specialet ”The Scattering Length” inden for matematisk fysik under vejledning af Søren Fournais. Heri viste August, at velkendte resultater om spredningslængder for potentialer ganske som ventet gælder for en lidt større klasse af potentialer, end de normalt vises for i litteraturen, og han etablerede herudover nyttige konvergenssætninger for spredningslængder.

August ser frem til at fortsætte det matematiske studie af spredningslængder og til hans ph.d.-projekt, der også ligger inden for matematisk fysik. Hans vejleder bliver Jan Philip Solovej. August vil blandt andet undersøge, hvordan Schrödinger-operatoren med det såkaldte Thomas-Fermi-potentiale for et atom opfører sig, når atomnummeret nærmer sig uendelig (dvs. bliver vilkårligt stort) – for eksempel ved at nærstudere operatorernes spektrale egenskaber.

Når corona-restriktionerne tillader tilbagevenden til instituttet kan du finde August i lokale 04.2.11 - indtil 1. marts, hvor han flytter til 04.0.14.