1. november 2022

Anton Rask Lundborg, postdoc

Nyansat

Anton Rask Lundborg startede den 17. november 2022 som postdoc ved sektionen Statistik og Sandsynlighedsregning.

Anton Rask Lundborg

Anton gennemførte sin bachelorgrad i matematik og kandidatgrad i statistik ved Københavns Universitet. Hans speciale med titlen “Tests af betinget uafhængighed i Hilbertrum” blev skrevet under vejledning af Jonas Peters.

Han afleverede sin ph.d. i 2022 ved Cambridge Universitet - under vejledning af Rajen Shah og Richard Samworth - med titlen “Moderne metoder til tests af signifikans af variable”.

Anton bliver en del af Copenhagen Causality Lab hvor han primært vil arbejde sammen med Niklas Pfister på at udvikle teoretiske velfunderede metoder til ikke-parametrisk kausal inferens for kompositionel data med henblik på analyse af mikrobiom-data.

Antons forskningsinteresser inkluderer kausal inferens, semi- og ikke-parametrisk statistik og ikke-euklidisk statistik. Anton er også interesseret i mere fundamentale og filosofiske problemer i statistik og særligt kausal inferens.

Du kan finde Anton på kontoret 04.3.01.