27. august 2019

Anna Kamille Petersen, ph.d.-studerende

Nyansat

Anna Kamille Petersen er ansat ved Instituttet fra 1. august 2019. Hun er tilknyttet ProBaBLI-projektet og sektionen for forsikring og økonomi.

Anna Kamille PetersenAnna har en bachelor- og kandidatgrad i forsikringsmatematik her fra instituttet. Hun blev kandidat i juli 2019 med specialet ”Analysis and Calculation of Prospective Reserves - where payments depend on the reserve and a reserve-dependent Markov process”. Hendes vejleder var professor Mogens Steffensen.

Anna er tilknyttet projektet “Projection of Balances and Benefits in Life Insurance” (ProBaBLI), der er et samarbejde mellem Institut for Matematiske Fag, IT-Universitetet og Edlund A/S. Sammen med Anna er tre andre ph.d.-studerende tilknyttet; én fra IT-Universitetet og to fra MATH; de har alle Mogens Steffensen som ph.d.-vejleder.

Formålet med projektet er at udvikle en beregningsplatform, der kan fremregne balancen for livsforsikringsselskaber på baggrund af stokastiske scenarier. Udgangspunktet for forskningen relateret til projektet er, hvordan deterministiske differentialligningsmetoder kombineres med simulation, og at studere forward-backward differentialligninger i en livsforsikringskontekst.

Du kan møde Anna i lokale 04.3.20