6. december 2018

Alexander Sevel Lollike, ph.d.-studerende

Nyansat

Alexander Sevel Lollike er ansat fra 1. december 2018 som ph.d.-studerende ved Institut for Matematiske Fag i sektionen Forsikring og Økonomi.

Alexander LollikeAlexanders ph.d.-vejleder er professor Mogens Steffensen, som også vejledte hans speciale med titlen "Expected Utility Optimization and Polynomial Approximations".

Alexander er tilknyttet projektet “Projection of Balances and Benefits in Life Insurance” (ProBaBLI), der er et samarbejde mellem Institut for Matematiske Fag, IT-Universitetet og Edlund A/S. Sammen med Alexander er tre andre ph.d.-studerende tilknyttet; én fra IT-Universitetet og to fra MATH, der også har Mogens Steffensen som vejledere.

Alexander forsker i værdiansættelse af livsforsikringsprodukter, mere specifikt de såkaldte unit-link produkter, hvor forsikringstageren deltager i kontraktens finansielle risiko. Alexander interesserer sig meget for optimale kontrolproblemer, der opstår inden for studiet af unit-link produkter.

Alexander arbejder fra kontoret 04.3.20