4. april 2022

Albert H. Werner, lektor

Udnævnelse

Dekanen har udnævnt Albert H. Werner som lektor i matematik ved Institut for Matematiske Fag fra 1. april 2022. Han er tilknyttet sektionen Analyse & Quantum.

Albert H. Werner

Alberts forskning ligger i skæringspunktet mellem matematisk fysik og kvanteinformationsteori. Han har arbejdet med problemer inden for kvantesimulering og kvanteberegning samt kvante-mangelegeme-teori, tensornetværk og random operator theory.

Da kvanteinformationsbehandling er på nippet til ​​at blive en teknologi, er en af Alberts motivationer at forstå virkningen af ​​støj - og eksperimentelle ufuldkommenheder på kvantesystemernes evne til at udføre kvanteberegninger - for at muliggøre udviklingen af ​​mere robuste kvantealgoritmer. Desuden har Albert udviklet protokoller, der muliggør en mere effektiv karakterisering af kvantehardware.

I 2019 blev Albert tildelt en Villum Young Investigator-bevilling, der gjorde det muligt for ham at opbygge sin egen forskningsgruppe på instituttet, for at undersøge eksotiske faser i kvante-mange-kropssystemer såsom topologisk orden og samspillet mellem uorden og interaktioner. Disse interesser knytter også hans forskning naturligt til andre forskningsretninger f.eks. på Centre for the Mathematics of Quantum Theory og på Quantum for Life centeret.

Albert er uddannet fra det tekniske universitet i Braunschweig og var indtil 2013 ph.d.-studerende i ​​Reinhard F. Werners gruppe ved Leibniz Universitetet i Hannover. Han arbejdede efterfølgende som postdoc ved Dahlem Center for Complex Quantum Systems ved Freie Universität Berlin. I 2016 kom han til QMATH-centret på Københavns Universitet med et Feodor-Lynen-Research-Fellowship uddelt af Alexander-von-Humboldt Fonden i Tyskland.