15. juli 2017

Adam Lund, postdoc hos SPT

Nyansat

Adam Lund blev ansat ved instituttet den 1. juni 2017. Som forsker i statistik er Adam del af Sektionen for Statistik og Sandsynlighedsregning (SPT).

Adam modtog sin ph.d. i statistik fra Københavns Universitet i maj 2017 under ledelse af Niels Richard Hansen.

Adam har et særligt fokus på beregningsstatistik og statistiske læringsproblemer. Han arbejder i øjeblikket på inferencesproblemer for spatio-temporale data, som kan modelleres ved hjælp af en type stokastisk differentialligning for et tilfældigt felt.

Adam deltager i forskningsprojektet "Causal inference with incomplete data", ledet af Niels Richard Hansen (PI), Steffen Lauritzen (Co-PI) og Jonas Peters (Co-PI), finansieret af VILLUM FONDEN.

Adam arbejder i kontor 04.3.01