23. juni 2016

5 mio. kr. til forskning i statistiske metoder

Forskningsstøtte

VILLUM FONDEN støtter tre MATH-forskeres arbejde med at udforske nye statistiske modeller til analyser af store datamængder i komplicerede systemer. F.eks. den biologiske celle, hjernen, trafiksystemer og sociale netværk.

Hansen, Lauritzen & Peters

Professor Niels Richard Hansen, professor Steffen Lauritzen og lektor Jonas Peters forklarer i deres fondsansøgning, hvad de arbejder med:

”Videnskaben, industrien og forretningsverdenen transformeres i disse år af en datarevolution, hvor empiriske og datadrevne modeller overtager beslutningsprocesser. De største udfordringer findes for store systemer med komplicerede interaktioner. Den biologiske celle, hjernen, trafiksystemer, og sociale netværk er eksempler på sådanne systemer.

De vigtigste spørgsmål er kausale: Hvad sker der, hvis vi intervenerer, og hvordan skal vi intervenere for at opnå et mål?

Det matematiske sprog til at udtrykke kausalitet er veludviklet og baseret på grafiske sandsynlighedsmodeller, men metoder til inferens i kausale modeller er ufuldstændigt udforsket. Det er især tilfældet for dynamiske systemer og hvis aspekter af systemet er uobserveret.

Modellering baseret på en forestilling om, at vi har fuldstændige data, er en let løsning, men vi har en begrænset forståelse for, hvornår sådan en tilgang er tilstrækkelig god.

Formålet med dette forskningsprojekt er at svare på, hvordan og i hvilken udstrækning kausale effekter kan estimeres fra ufuldstændige data.”


Læs mere om

Niels Richard Hansen
Steffen Lauritzen
Jonas Peters 
VILLUM FONDEN