11. november 2014

Steffen Lauritzen, ny professor i statistik

Professor

Dekanen har truffet beslutning om ansættelse af Steffen L Lauritzen som professor i statistik ved Institut for Matematiske Fag, KU.

Professor Steffen LauritzenSteffen Lauritzen er en af verdens førende statistikere. Hans ledende position som forsker er blevet internationalt anerkendt ved flere lejligheder. Han er gennem årene blevet udpeget til at holde ærefulde foredrag ved en række internationale videnskabelige møder, ikke mindst de meget prestigefulde plenarforelæsninger, the Wald Lectures, ved 2012 8th World Congress in Probability and Statistics. Han er indvalgt som fellow i Royal Society og Honorary Fellow i det britiske Royal Statistical Society. I 2008 blev han indvalgt i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Steffen Lauritzens videnskabelige produktion favner bredt. Tidligt ydede han bidrag til geodæsiens statistiske metoder, senere arbejdede han med anvendelser af ideer fra statistisk mekanik i teoretisk statistik. Han var også en central bidragsyder til udviklingen af en helt ny måde at forstå og undersøge statistiske modellers struktur og egenskaber baseret på differentialgeometriske metoder.

Grafiske modeller

Størstedelen af Steffen Lauritzens videnskabelige produktion vedrører studiet af grafiske modeller, som især i den datalogiske litteratur også kaldes Bayesianske netværk. Han har skrevet områdets grundlæggende forskningsmonografi, som han publicerede i 1996: "Graphical Models" (Clarendon Press, Oxford). Kendskab til denne bog er overalt i verden en forudsætning for seriøs forskning vedrørende grafiske modeller og Bayesianske netværk.

Algoritmer baseret på grafteori har gjort grafiske modeller anvendelige som grundlag for ekspertsystemer. Steffen Lauritzen er internationalt førende på dette felt, og hans arbejder omfatter en række banebrydende bidrag bestående af såvel raffinerede sandsynlighedsteoretiske modeldannelser som statistiske metoder, beregningsalgoritmer og anvendelser. Blandt bidragene til anvendelser kan nævnes en række artikler om analysen af DNA i stamtræer ved hjælp af Bayesianske netværk. Andre anvendelser ligger indenfor ekspertsystemer, bioinformatik, retsgenetik, analyse af meget store datasæt (”big data'') og kausal inferens.

Tilbage til København

Med professoratet på Institut for Matematiske Fag vender Steffen Lauritzen tilbage til sit udgangspunkt. Det var ved Københavns Universitet han blev kandidat i statistik i 1972, lic. stat. i 1975, og dr. scient i 1982. Hans første ansættelse var ved Institut for Matematisk Statistik, Københavns Universitet, i 1972-1974 som stipendiat, i 1974-1976 som adjunkt og i 1976-1981 som lektor.

Han var professor ved Aalborg Universitet 1981-2004 og professor i statistik på Jesus College, Oxford Universitet 2004-2014. Han har desuden været gæste-tilknyttet universiteter verden over.

Vi er glade og stolte over at have ansat professor Steffen Lauritzen ved Institut for Matematiske Fag.