3. marts 2022

Margrethe Vestager besøger kvanteforskere

Politikerbesøg

I starten af februar lagde Margrethe Vestager vejen forbi instituttets kvanteforskere i QMATH og Quantum for Life Center. Hun ville forstå, hvordan forskere arbejder, og hvorfor matematikernes kvantesoftware er en uundværlig brik i kapløbet om at blive førende på kvanteområdet.

Margrethe Vestager og professor Matthias Christandl
Margrethe Vestager og professor Matthias Christandl. Fotos af Nikolai Linares.

Interessen for kvanteinformationsvidenskab er eksploderet over de seneste år, og ligesom resten af verden er EU optaget af de enorme muligheder, den såkaldte ”anden kvanterevolution”, kan føre med sig. Som formand for Kommissærgruppen om et ’Europa Klar til den Digitale Tidsalder’ var Margrethe Vestager interesseret i at forstå, hvad instituttets kvanteforskning kan betyde for fremtidens samfund, og hvordan Europa kan blive en stærk spiller globalt:

”For me, the point is to make technology serve us as humans. To enable technologies to help us build the societies that we want to have. In this regard, quantum technology has so many promises. In a number of technologies, Europe was not really there. Our footprint was not big but here we have a fair chance. This is potential – this is real potential. For this environment and for Europe as such. And this is why we should make it part of our strategic priorities” udtalte Margrethe Vestager i forbindelse med sit besøg.

Vestager - Klausen
Ph.d.-studerende Frederik Ravn Klausen forklarer hvordan en kvantecomputer adskiller sig fra en konventionel computer.

Excellent forskningsmiljø med dygtige formidlere

Med en række oplæg og demonstrationer viste forskerne Margrethe Vestager, hvordan den teoretiske kvanteforskning finder sin anvendelse. Fra kvantealgoritmer, som er nødvendig for at operere en kvantecomputer, til kvantekommunikation der kan blive til fremtidens sikre internet, og kvantesimulationer, der kan gøre udviklingen af ny medicin hurtigere.

Forskerne, fra ph.d.- til professorniveau, brugte tegninger på tavler, 3D modeller, molekylesæt og live kvanteberegninger til at kaste lys over de abstrakte begreber, og Margrethe Vestager var både fuld af spørgsmål og rosende ord til kvantematematikerne:

”Wow, they are good! Coming here today is really impressive! There are really low hierarchies and a willingness to explain what they are doing and why it is relevant for someone like me. In that, they were very successful! Even though I will never be a quantum researcher, just having a taste of it will make my work so much better. So it was a real pleasure being here today!”

Vestager & Frand-Madsen
Ph.d.-studerende Mads Friis Frand-Madsen forklarer og viser en ”live” kvanteprogrammering via en opkobling til IBMs kvantecomputer i USA.

Da besøget var ovre, var Margrethe Vestager så skarp på begreber som entanglement og superposition, at hun kunne quizzes i det – se hendes forklaring af, hvad der adskiller en bit - den mindste informationsenhed i og en konventionel computer - fra en qubit, som er informationsenheden i en kvantecomputer. 


Hjemmesider: