2. maj 2016

To matematikere indvalgt i Videnskabernes Selskab

Optagelse

Københavns Universitet og Institut for Matematiske Fag er godt repræsenteret blandt de nye medlemmer af Selskabet.

Professorerne Susanne Ditlevsen og Matthias Christandl er blevet optaget som henholdsvis indenlandsk og udenlandsk medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i den naturvidenskabelig klasse.

Susanne DitlevsenSusanne Ditlevsen er leder af Institut for Matematiske Fags sektion for statistik og sandsynlighedsregning. Hun er desuden projektleder af ”Dynamical Systems Interdisciplinary Network”, hvor forskere fra tre forskellige fakulteter samarbejder om at skabe modeller, der kan bruges på store datamængder. Susanne beskriver sin egen forskning således:

- Jeg forsker i matematiske modeller for biologiske processer, især modeller der tager højde for tilfældigheder i systemet, og jeg udvikler statistiske metoder for disse modeller. Jeg arbejder især med modeller for, hvordan hjernen bearbejder sensorisk input.

Matthias ChristandlMatthias Christandl er professor i matematisk fysik og forsker i kvanteinformationsteori – bl.a. kvanteeffekter i fremtidens internet. Han skal være med til at lede QMATH, instituttets kommende forskningscenter for matematikken i kvanteteori. Matthias er opvokset i Bingen am Rhein i Tyskland og har studeret i Zürich, Stockholm og Cambridge.

Videnskabernes Selskab er stiftet i 1742. Det fungerer som samarbejdsorgan og mødested for fremtrædende forskere fra alle områder af grundvidenskabelig forskning fra hele landet. Selskabet afholder medlemsmøder, udgiver af skrifter, udøver rådgivende og formidlende virksomhed og deltager i internationalt samarbejde.

Selskabet har ca. 250 danske og 250 udenlandske medlemmer. Blandt de danske er fordelingen ca. to femtedele humanistiske og ca. tre femtedele naturvidenskabelige medlemmer. Omkring 9 procent er kvinder.

- Jeg glæder mig til en tættere kontakt med forskere fra helt andre forskningsområder. Jeg tror på at en tværvidenskabelig kontakt kan styrke vores forskning og forståelse af videnskaben”, udtaler Susanne Ditlevsen.

Emner