18. september 2015

Nyt forskningscenter for matematikken i kvanteteori

Bevilling

VILLUM FONDEN har bevilget 30 mio. kr. til ”Villum Centre of Excellence for the Mathematics of Quantum Theory (QMATH)”.

Målet er at bidrage til den matematiske forståelse af kvantefysik, specielt med henblik på samspillet mellem kvantestof og kvanteinformation. 

Centrets forskningsfelt ligger således i krydsfeltet mellem matematik, fysik og datalogi og er motiveret af de senere års opdagelse af overraskende informationsteoretiske aspekter af kvantefysik og den potentielle udnyttelse i kvantekommunikation, der på sigt kan lede til udviklingen af en kvantecomputer.

Centret skal ligge på Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet og fungere fra sommeren 2016. Det vil blive ledet af Professor Jan Philip Solovej (centerleder), Professor Matthias Christandl og Professor Bergfinnur Durhuus. Deres ekspertise i matematisk fysik og kvanteinformationsteori er internationalt anerkendt og er blevet belønnet med flere prestigefyldte danske og europæiske forskningsbevillinger.

Villum-centrets ledelse

Matthias Christandl, Bergfinnur Durhuus og Jan Philip Solovej fejrede med en enkelt flaske, at VILLUM FONDEN har bevilget 30 mio. kr. til det nye center.

Centerets netværk

Centeret vil blive yderligere styrket af en national gruppe af associerede medlemmer med ekspertise i datalogi og teoretisk og eksperimentel fysik, og vil samarbejde med et særdeles stærkt internationalt netværk.

Det nye QMATH center vil specielt indgå i et tæt samarbejde med de eksperimentelle miljøer på Niels Bohr Instituttet - Center for Quantum Devices og Danish Center for Quantum Optics - og med de teoretiske forskningsgrupper ved ETH Zurich i Schweiz samt Microsoft Research i USA.

Centret vil adressere følgende nøglespørgsmål:

  • Hvad er informationsindholdet i de forskellige former af kvantestof?
  • Hvordan kan kvantestof udnyttes som en informationsresurse?
  • Hvordan ændrer kvanteinformation vores forståelse af rum og tid?
  • Hvordan påvirker rum og tid vores muligheder for at udføre kvanteberegninger og kvantekommunikation?

Centeret vil gennem faste konferencer og et gæsteprogram skabe en samarbejdsplatform med den ambition at blive anerkendt på verdensplan som en ledende indsats for at udbygge vores forståelse af kvanteteoriens matematik. Gennem uddannelsen af yngre forskere på alle niveauer og nye videnskabelige fastansættelser, vil denne investering have en langtrækkende indvirkning på det danske samfund.


VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning, miljø-mæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2014 uddelte VILLUM FONDEN 947 mio. kr. til almennyttige formål. VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 af civ.ing. Villum Kann Rasmussen, der udviklede det moderne ovenlysvindue VELUX® og etablerede VKR firmagruppen, som VILLUM FONDEN er hovedaktionær i.

Emner