31. marts 2016

DFF-forskningslegat til DNA-detektiv

Legat

Therese Graversen er ikke den første statistiker, der har modtaget en postdoc-bevilling fra Det Frie Forskningsråd. Men det er vist ikke sket før, at bevillingen kommer fra DFF’s sektion Teknologi og Produktion.

Therese Graversen

Therese forsker i statistik. Hun arbejder især med at udvikle statistiske metoder og software for bedre at kunne håndtere DNA-bevismateriale i kriminalsager. Hendes prisbelønnede ph.d.-afhandling om dette emne skrev hun på Oxford Universitet under vejledning af professor Steffen Lauritzen. De er siden begge flyttet til Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet.

- Jeg synes det er motiverende at lave noget til en meget konkret målgruppe. Og at mærke, at der er interesse for de metoder og software jeg udvikler, siger Therese, der blandt andet bliver brugt som konsulent, når hendes software anvendes i britiske retssager.

- Det betyder så også at jeg er nødt til at have et stort fokus på praktisk anvendelighed, selv i de mere teoretiske dele af min forskning.

- Jeg kan se at mine ideer vinder indpas. En af mine kæpheste er f.eks. at få indført statistisk modelkontrol som standardprocedure i retssager. Jeg har udviklet nogle visualiseringer af, hvor godt modellerne passer, og de er nu begyndt at dukke op i forskellige andre softwareløsninger på markedet.

Kommer du til at tjene penge på din software, når den er færdigudviklet?

- Det kunne jeg måske godt, men jeg har indtil videre gjort den tilgængelig som Open Source.

Hvad skal de 1,8 mio. DFF-kroner bruges til?

- De forlænger min nuværende ansættelse med et par år, plus jeg får mere råderum til rejser og indkøb af specialsoftware. Desuden bliver det nemmere for mig at invitere mine samarbejdspartnere her til København, ligesom jeg får mulighed for at besøge udenlandske retsgenetiske institutioner.

- Til efteråret skal jeg deltage nogle måneder i et forskningsprogram, Probability and Statistics in Forensic Science, på Newton Institute ved Cambridge Universitet. Her samler man en række forskere, som så kan samarbejde på kryds og tværs om forskellige statistiske udfordringer i retsteknisk sammenhæng.

Er der ikke noget med en fødsel, hen på sommeren?

- Jo jo, så jeg tager mand og barn med mig til Cambridge, griner Therese.

Therese Graversen

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion har uddelt 16 postdoc-bevillinger til forskertalenter i Danmark for en samlet sum af cirka 35 millioner kr. Bevillingerne har til formål at give yngre forskere de bedste betingelser for at levere markante forskningsresultater på et højt internationalt niveau.

DFF | Teknologi og Produktion dækker den grundlagsskabende forskning inden for teknologi og produktion, som er motiveret af en konkret problemstilling eller har et klart anvendelsesmæssigt perspektiv, og som er rettet mod løsningen af denne problemstilling, udvikling af nye teknologier og nye produktionssystemer eller mod nye måder at dække samfundets behov.

Therese Graversen er ansat som postdoc ved Institut for Matematiske Fag, hvorfra hun har en kandidatgrad i statistik. Fra Oxford Universitet har hun en MSc i anvendt statistik og en ph.d. i statistik.