7. august 2014

Therese Graversen, postdoc

Postdoc

Therese Graversen er ansat som postdoc på Institut for Matematiske Fag fra 1. august 2014. Hun arbejder i forskningsgruppen Statistik og Sandsynlighedsregning.

Therese Graversen Therese har en MSc i Anvendt Statistik fra Oxford Universitet og en kandidatgrad i statistik fra Københavns Universitet. Hun har netop færdiggjort en ph.d. i statistik ved Oxford Universitet under vejledning af Steffen Lauritzen.

Hendes forskning omhandler statistisk analyse af DNA-spor i forbindelse med kriminalsager. Dette involverer både at udvikle passende statistiske modeller og metoder og at overkomme de store beregningsmæssige udfordringer ved denne type modeller. I den forbindelse er Bayesianske netværk, samt teknikker for disse, nyttige værktøjer både til at visualisere komplekse modeller og til effektivt at beregne likelihoodfunktionen og andre vigtige størrelser.

Therese sidder på kontor 04.3.25.