9. juni 2022

Elisenda Feliu modtager prestigefyldt ERC Consolidator Grant

Forskningslegat

Den eftertragtede bevilling fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC) gives til banebrydende og fremragende forskning. Æren går denne gang til Elisenda Feliu fra MATH.

Elisenda Feliu

Elisenda Feliu, Institut for Matematiske Fag, modtager et ERC Consolidator Grant på €1,782,648 (ca. 13 mio. DKK) til sit projekt; Signs, polynomials, and reaction networks". 

Det overordnede formål med projektet er at udvikle ny matematisk teori inden for anvendt algebra for i sidste ende at rykke frem i den systematiske analyse af biokemiske modeller og dermed styrke broen mellem anvendt algebra og real-world applikationer.

En ære og en overraskelse at modtage ERC Consolidator Grant

Elisenda Feilu fortæller, at projektets titel meget præcist refererer, hvad det går ud på.

"Mange konkrete problemstillinger reduceres til studiet af tegn, som visse polynomier opnår, når de kun evalueres ved positive værdier. Det gælder især modeller for overfloden af arterne i et biokemisk reaktions netværk. De polynomier, der knytter sig til realistiske modeller, er enorme med mange parametre og variabler, der gør kvalitative analyser, uden fastsættelse af parameterværdier, udfordrende".

Hun uddyber, at projektet mere specifikt adresserer flere åbne og vigtige matematiske problemstillinger vedrørende egenskaber af modellernes ligevægtspunkter og deres stabilitet. 

Problemerne vil blive undersøgt generelt inden for rammerne af såkaldt "semi-algebraisk geometri", hvis genstandsfelt er løsningerne på systemer af polynomiale uligheder.

"At modtage et ERC Consolidator Grant er en ære og kom som en stor overraskelse for mig. Jeg tager det som en anerkendelse af mit arbejde de seneste 10 år med at opbygge min egen forskningsprofil i skæringspunktet mellem anvendt algebra og matematisk biologi. Bevillingen giver mig gode forudsætninger for at adressere nogle meget spændende og hårde nye problemstillinger sammen med et stærkt team af Junior forskere".

Læs mere om Elisendas forskning i gruppen Matematisk Biologi.

Om Consolidator bevillingen

Bevillingen er et solidt rygstød til forskere, der har unikke forskningsidéer. ERC støtter fremragende forskere med mellem 7 og 12 års erfaring efter ph.d. inden for alle fagområder og man kan få op til 2 millioner euro over 5 år.

Se tidligere modtagere af ERC Consolidator Grant.

Af Heidi Pagaard Andersen

Emner