16. juni 2022

Snart åbner Danmarks første uddannelse i kvanteinformationsvidenskab

Kvantevidenskab

Kvanteteknologier står på spring verden over, og efterspørgslen på kvanteeksperter er allerede stor i flere brancher. Derfor åbner Københavns Universitet Danmarks første uddannelse i kvantevidenskab i samarbejde med DTU.

Man kigger på laserlys
Uddannelsen udnytter de meget stærke forskningsmiljøer der i forvejen findes inden for området på KU og DTU. Foto: Getty

Kvantekapløbet er i fuld gang. EU har investeret en milliard euro i kvanteområdet, og flere nationer og tech-giganter verden over arbejder på at bygge verdens første kvantecomputer. Nogle spår, at forståelsen af kvantefysikken og de nye teknologier kommer til at ændre vores samfund i samme grad som internettet har gjort det.

For at sikre samfundet kvalificeret arbejdskraft på kvanteområdet åbner Københavns Universitet nu i samarbejde med DTU nu Danmarks første uddannelse i kvanteinformationsvidenskab. Uddannelsen skal frembringe fremtidens kvantespecialister, som skal hjælpe med at udbrede brugen og kendskabet til den nye teknologi.

Og selvom der nok går lidt tid endnu, før kvanteteknologierne for alvor slår igennem i samfundet, er der allerede en stor efterspørgsel fra virksomhederne. En efterspørgsel som i løbet af de sidste to år er eksploderet.

"Vi har været ude at undersøge behovet for den nye uddannelse i forskellige brancher, og deres svar er, at det ikke kan gå hurtigt nok med at finde folk, der kan hjælpe med at drive udviklingen af kvanteteknologien fremad. Derfor åbner vi nu en uddannelse i kvanteinformationsvidenskab, så vi kan hjælpe virksomhederne med at være på forkant med udviklingen," siger professor og studieleder på den nye uddannelse Jan Phillip Solovej fra Institut for Matematiske Fag og leder af Centre of Excellence for the Mathematics of Quantum Theory (QMATH).

Kvantekonsulenter skal hjælpe virksomhederne

Den nye kvanteuddannelse er en toårig kandidatuddannelse, som er det man kalder interdisciplinær, da den kombinerer fagene fysik, matematik, kemi og datalogi. Og da de studerende kommer med vidt forskellige baggrunde, skal de derfor ifølge Jan Phillip Solovej først lære at tale samme "kvantesprog".

"De studerende skal gennemgå flere fælles obligatoriske kurser, som skal give dem en grundlæggende forståelse af kvanteinformationsteori og på hvilke platforme teknologien praktisk kan anvendes. Derefter har kandidaterne mulighed for at specialisere sig," forklarer han.

 

 

Nogle kommer til at dykke dybere ned i teorien og udvikle algoritmer og kvantesoftware, mens andre vil kigge nærmere på kvantehardwaren, og hvordan teknologierne kan anvendes i virksomheder. Det skal i sidste ende gerne give kandidater, som på flere niveauer kan drive udviklingen af kvanteteknologien fremad.

"Målet er at uddanne kandidater, der forstår kvanteinformation og kan fungere som konsulenter ude i virksomhederne og hjælpe dem med at udnytte det enorme potentiale, som kvanteområdet rummer," siger Jan Phillip Solovej.

Medicin, penge og kommunikation

Det hele startede med Niels Bohr, der satte gang i den første kvanterevolution med sin banebrydende atommodel, som der siden hen er bygget ovenpå. I dag står vi godt i gang med den anden kvanterevolution, hvor mange aktører forsøger at udnytte teorierne i kvantefysikken til at bygge den første kvantecomputer og andre teknologier, som kan hjælpe os med at løse problemer, der hidtil har været umulige at få greb om.

Kvanteteknologien vil på længere sigt formentlig kunne bruges i mange dele af samfundet. Men i første omgang vil den være særlig brugbar for medicinalindustrien, finanssektoren og IT- og telebranchen, ifølge Jan Phillip Solovej.

Jan Solovej
Professor Jan Philliip Solovej fra Institut for Matematiske Fag, og leder af Centre of Excellence for the Mathematics of Quantum Theory (QMATH), er studieleder på den nye uddannelse. Foto: Institut for Matematiske Fag.

"Allerede i dag kan kvanteteknologierne ting, som vores klassiske computere ikke kan. Men om 50 til 100 år vil det fuldstændig have ændret måden, vi tænker mange ting på. I nærmere fremtid vil fx medicinalindustrien ved hjælp af kvanteteknologi formentlig kunne simulere forsøg, når de skal udvikle medicin, frem for at udføre dem i virkeligheden. Det kan spare dem en masse tid og ressourcer, så de langt hurtigere kan udvikle ny medicin," siger han.

Også inden for IT-og telekommunikation og bankverdenen kan kvantelovene bidrage til endnu mere sikker kryptering og kommunikation, der kan beskytte vores penge og oplysninger mod cyberkriminelle.

Den nye kvanteuddannelse åbner for ansøgninger 1. januar 2023 og hører hjemme på Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet.

Følgende bachelorgrader er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen:

  • Matematik, fysik, datalogi, machine learning og datavidenskab fra Københavns Universitet
  • Fysik, matematik og datalogi fra Syddansk Universitet
  • Fysik, matematik, datalogi og datavidenskab fra Århus Universitet
  • Fysik, matematik, datalogi og datavidenskab fra Ålborg Universitet
  • Cyberteknologi, Fysik og nanoteknologi, Kunstig intelligens og data, Matematik og teknologi, Softwareteknologi fra DTU
  • Data Science fra IT-Universitetet i København

- eller tilsvarende nordiske og internationale bacheloruddannelser