22. juli 2014

Nu skal fremtidens kvanteinternet designes

Forskning

Under denne overskrift bringer Videnskab.dk en artikel om professor Matthias Christandls forskningsprojekt, der skal finde ud af, hvordan man kommunikerer mest effektivt i et netværk baseret på kvantemekanikkens love.

Professor Matthias Christandl

Professor Matthias Christandl

”Med kvanteinformationsteori prøver vi at finde ud af, hvordan vi kan kommunikere mere effektivt ved hjælp af kvantefysik,” fortæller Matthias Christandl, professor ved Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet, til Videnskab.dk

”Når vi kommunikerer normalt - for eksempel gennem en telefonforbindelse - er overførslen af information baseret på klassisk fysik. Hver enkelt informationsenhed - hver bit - bliver overført med en hel masse partikler, som går fra mig til dig og omvendt. Men det er ikke den eneste måde, man kan kommunikere på.”

”Hvis man i stedet bruger enkelte kvantepartikler, kan man overføre informationen mere effektivt og for den sags skyld også mere sikkert. Kvantepartiklerne kan for eksempel være enkelte fotoner - lyspartikler - hvor informationen er gemt i fotonernes tilstand.”

Læs mere på Videnskab.dk