16. december 2014

Ekstra skulderklap til Sune Precht Reeh

Legat

Sune Precht Reeh, der for tiden er postdoc ved Massachusetts Institute of Technology, har fået en ekstra Sapere Aude-bevilling fra Det Frie Forskningsråd. Den gør det muligt for ham at udvide sit netværk blandt topforskere inden for hans forskningsfelt i USA og Canada.

De nye Sapere Aude-bevillinger gives som en ekstra anerkendelse til 40 yngre forskere, som i løbet af 2014 modtog postdoc-stipendier fra Det Frie Forskningsråd. Nu investerer DFF yderligere 19 millioner kroner i at øge deres mobilitet og hermed styrke internationaliseringen af dansk forsknings vækstlag.

"En vigtig ambition for Det Frie Forskningsråd er at fremme mobiliteten blandt forskere i Danmark. Ikke mindst yngre forskere har brug for et skub til at danne netværk og etablere internationale samarbejdsrelationer, som kan give dem et bedre fodfæste i en videre forskerkarriere. Rådet håber derfor, at Sapere Aude-bevillingen vil anspore forskerne til at rejse ud og dygtiggøre sig yderligere inden for deres forskningsfelt", siger Det Frie Forskningsråds bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.

De intentioner deles fuldt af Sune Precht Reeh. Det oprindelige DFF stipendium muliggjorde et toårigt postdoc-ophold ved Massachusetts Institute of Technology (MIT). Det har givet ham mulighed at trække på viden og erfaringer fra adskillige forskere på MIT og Harvard.

Sune Precht Reeh

”Det nye legat skal bruges til et antal længere forskningsbesøg rundt omkring i USA og Canada, som supplement til mit 2 årige postdoc ved MIT”, forklarer Sune.

”Hvert ophold vil vare en måneds tid, og indtil videre er min plan at besøge Peter May ved University of Chicago, Alejandro Adem ved University of British Columbia (i Vancouver), Søren Galatius ved Stanford University, samt Ian Hambleton ved McMaster University (i Ontario). Tanken er at besøgene skal afholdes spredt over mit eksisterende postdoc-ophold, der så til gengæld bliver udvidet med et ekstra halvt år ved MIT.”

En primtalssynsvinkel på symmetrier

Sunes projekt hedder ”Fusions-systemer og spektre – en primtalssynsvinkel på symmetrier og objekter”. (Eller mere videnskabeligt: “Fusion systems and Burnside rings in equivariant stable homotopy theory”). Det ligger i forlængelse af hans kandidat- og phd-studier på Institut for Matematiske Fag, KU, hvor han især har været tilknyttet Center for Symmetri og Deformation samt centerleder professor Jesper Grodal.

”Min oprindelige interesse for algebraisk topologi stammer helt tilbage fra mit andet år som matematikstuderende. Jeg var til et foredrag med Jesper Grodal i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) om emnet, og jeg blev grebet af samspillet mellem flere forskellige grene af matematikken: Håndgribelige geometriske objekter så som kugleoverflader og baderinge, der så blev studeret og klassificeret med abstrakt algebra og gruppeteori.”

”Min begejstring blev kun større, da jeg nogle år senere begyndte at tage kurser inden for emnet, og det endte sågar med, at Jesper blev min vejleder gennem ph.d.-forløbet.”

På MIT er Sune i dag tilknyttet professor Haynes Miller, som Sune selv kalder sin ”matematiske bedstefar”, da Miller var ph.d.-vejleder for Jesper Grodal.

Emner