19. juni 2015

Forskere og erhvervsliv sætter fokus på valutakurs-stabilitet

Konference

I samarbejde med Global Currency Union, et privat iværksætterfirma, afholder Institut for Matematiske Fag torsdag den 25. juni 2015 en konference om valutakursstabilitet for fagfolk.

Den høje grad af ustabilitet og de pludselige bevægelser i valutakurs-markederne har medført en række problemer, både for den private sektor og for regeringerne. Konferencen vil behandle disse spørgsmål fra forskellige vinkler gennem indlæg fra internationale forskere og erhvervsfolk.

Blandt oplægsholderne er Thomas Nitschka fra Swiss National Bank, Jessica James fra Commerzbank London, professor Michael Hanke fra Universität Liechtenstein og professor Rolf Poulsen fra MATH/Københavns Universitet.

Rolf Poulsen”Valutakursusikkerhed må siges at have været forsidestof i det seneste halve år. Rublens sammenbrud, ophævelsen af schweizerfrancens binding til euroen og det efterfølgende pres på den danske krone, det løbende græske rod … Formålet med denne konference er at skabe en ”tryg ramme” hvor den akademiske verden, centralbanker og kommercielle finansielle virksomheder kan udveksle ideer til at håndtere denne usikkerhed”, forklarer Rolf Poulsen fra MATH.

Om eftermiddagen afholdes et seminar, hvor deltagerne introduceres til værktøjet, ”Trade-Weighted Equilibrium Exchange Rate System”, som Global Currency Union har udviklet.

Konferencens deltagere kommer fra centralbankerne, statslige organer og den finansielle sektor. Blandt andet deltager en delegation fra Bangladesh. Desuden deltager en række af Rolf Poulsens studerende fra MAT-ØK-studiet.