7. august 2023

Studielektorer skal styrke øvelsesundervisningen på MATH

Undervisning

Instituttet har ansat to studielektorer fra august 2023. Studielektorerne skal bl.a. fokusere på koordinering og udvikling af instituttets øvelsesundervisning.

Øvelsesundervisning. Foto: Jacob Helbig

De to studielektorer, Thomas Hjortgaard Danielsen og Søren Ladegaard Kristensen, kommer begge med en baggrund dels fra gymnasiesektoren, hvor de har undervist i en årrække, dels fra universitetsverdenen, hvor de har undervist på indledende matematikkurser som eksterne lektorer ved DTU og KU.

Studielektorerne skal indgå i arbejdet med store førsteårskurser, hvor de udover at undervise på et af øvelsesholdene skal varetage koordinering af teamet af holdundervisere og studenterinstruktorer. De skal understøtte de kursusansvarlige i den praktiske organisering af kurserne, øvelsesundervisningen og eksamen mm.

Thomas og Søren bliver således gennemgående personer i den fælles del af de studerendes første studieår, og de vil bidrage til kontinuitet og sammenhængskraft i øvelsesundervisningen.

Studielektorerne vil derudover komme til at spille en nøglerolle i udvikling af øvelsesundervisning og hjælp og sparring til instituttets mange studenterinstruktorer. De vil desuden arbejde med brobygning til gymnasiet, med frafaldsforebyggende indsatser og med overgangen fra gymnasiet til universitetet.

Søren og Thomas har være ansat som eksterne lektorer ved MATH i en årrække og er således allerede godt inde i de fleste af de store førsteårskurser. Vi ser frem til, at de nu får deres faste gang på instituttet og til det udvidede samarbejde om øvelsesundervisning, de store førsteårskurser mm.

Tinne Hoff Kjeldsen, viceinstitutleder for undervisning