21. december 2023

Semper Ardens-bevillinger til Bladt & Osajda

Forskningsbevillinger

Martin Bladt og Damian Osajda modtager Carlsbergfondets Semper Ardens Accelerate-legat. Bladt vil finde statistiske værktøjer, der kan give en mere nøjagtig risikovurdering ved katastrofale hændelser. Osajda vil forske i ren matematik: geometrisk gruppeteori og ikke-positiv krumning.

Martin Bladt og Damian Osajda

De treårige bevillinger har til formål at hjælpe unge fastansatte forskere på lektorniveau med at stå på egne ben ved at konsolidere en uafhængig forskningsgruppe.

Modellering af katastrofale hændelser

Lektor Martin Bladt modtager 4,75 millioner kroner til sit projekt "Statistical Modeling of Emerging Risks with Missing and Censored Data". Projektet er beskrevet således:

”Hvad: Projektet beskæftiger sig med statistisk modellering af nye risici, især katastrofale hændelser, med fokus på manglende og censurerede data. Det sigter mod at bygge bro over videnshullet i ekstremværditeori, når observationer er ufuldstændige, gennem matematisk statistik og maskinlæringsmetoder, hvilket sikrer nøjagtig risikoestimering.

Hvorfor: Nye risici, som f.eks. katastrofale hændelser, kræver præcis risikoestimering. Nuværende metoder kommer til kort, når det handler om at håndtere ekstreme begivenheder, der har manglende eller censurerede data. Denne forskning sigter mod at udnytte matematisk ekspertise til at udvikle forenede statistiske og beregningsmæssige værktøjer, der kan give en mere nøjagtig risikovurdering i sådanne scenarier.

Hvordan: Projektet vil udvikle en samlet matematisk ramme for ekstreme hændelser med censurerede data, skabe effektive beregningsmetoder og håndtere udfordringer ved manglende data. Disse metoder vil derefter blive anvendt på komplekse og store datasæt, der er forbundet med nye risici, hvilket sikrer deres praktiske relevans og effektivitet.”

Martin BladtMartin Bladt har siden februar 2023 været ansat som lektor ved instituttets sektion for forsikring og økonomi, hvor han arbejder i grænsefladen mellem statistik, anvendt sandsynlighed og forsikringsmatematik. Martin er født i Aalborg, og har en bachelorgrad fra The National Autonomous University of Mexico og en kandidatgrad fra Københavns Universitet. Han afsluttede sin ph.d. i 2020 i Lausanne, Schweiz.

Martin vil udvide sin forskningsgruppe med to ph.d.-studerende og en postdoc (eller omvendt).

Ren matematik

Lektor Damian Osajda modtager 4,9 millioner kroner til sit forskningsprojekt "Groups and Nonpositive Curvature". Han forklarer projektet på denne måde:

"Hvad: Dette forskningsprojekt er inden for ren matematik. Vi vil studere "grupper". "Gruppe" er et matematisk begreb, der beskriver symmetrier i objektet, f.eks. i et rum, en graf, et polyeder. Det kan opfattes som et mønster, der beskriver symmetrier. Mange af disse mønstergrupper har været kendt og studeret i lang tid. Vi har til hensigt at give ny indsigt i sådanne klassiske grupper og finde nye.

Hvorfor: Symmetrier er af fundamental betydning for vores forståelse af universet, både i makro- og mikroskala. I det første tilfælde er symmetrierne i tid og rum ansvarlige for de grundlæggende bevarelseslove, som er grundlaget for moderne fysik. På mikroniveau bestemmer partiklers symmetrier deres kemiske egenskaber, som f.eks. ligger til grund for spændende egenskaber ved proteiner eller vira.

Hvordan: Vores tilgang til at studere grupper er via den geometriske gruppeteori. Det er et relativt nyt område inden for matematikken, hvor man bruger geometriske metoder til at studere grupper. Et grundlæggende værktøj for vores tilgang til grupper er "ikke-positiv krumning". Begrebet har sin oprindelse i et meget klassisk matematisk felt "Riemannsk geometri", der tilsyneladende ligger langt fra den meget algebraiske kontekst af grupper."

Damian OsajdaDamian Osajda har siden september 2022 været ansat som lektor ved instituttets sektion for Analyse & Quantum, med dobbelt tilknytning til Algebra & Geometri sektionen. Damian kommer fra Polen og har opnået sin ph.d.-grad ved Institut for Matematik ved det polske videnskabsakademi i 2004. Siden da har han haft postdoc-stillinger i Paris, Berkeley, Strasbourg og Lille. Han var gæsteforsker i Montreal og har været ansat i Wien og på universitetet i Wrocław og det polske videnskabsakademi.

Damian planlægger at ansætte to ph.d.-studerende og en postdoc tio sin forskningsgruppe, sandsynligvis til efteråret.

Semper Ardens

Semper Ardens betyder ”passioneret, altid brændende”. Egenskaber der i særlig grad kendetegner de forskere, som Carlsbergfondet støtter med Semper Ardens-bevillinger. 120 mio. kr. gives til 25 nyansatte lektorer i form af et Semper Ardens Accelerate-stipendium.

Samtlige ansøgninger om Semper Ardens Accelerate har været sendt i international, ekstern bedømmelse forud for vurderingen af Carlsbergfondets bestyrelse, der træffer endelig beslutning om fondets uddelinger.

Til alle Carlsbergfondets virkemidler blev indsendt 827 ansøgninger. Succesraten for kvindelige ansøgere er på 24,6 procent og 22,1 procent for mandlige ansøgere. Carlsbergfondet har samlet uddelt 620 mio. kr. til forskningsaktiviteter i 2023.