30. januar 2023

Mindeord om Christian U. Jensen

NEKROLOG

Professor emeritus Christian Ulrik Jensen er død. Hans liv beskrives her af Jørn Børling Olsson og hans forskning af Søren Jøndrup og Ian Kiming.

Chr. U. JensenChristian Ulrik Jensen (kendt som Chr.U), professor emeritus i matematik ved Københavns Universitet, blev født 6. november 1936 på Frederiksberg og døde 12. januar 2023 i Holte.

Christian var på mange måder et usædvanligt, excentrisk menneske, som gik sine egne veje og samtidig havde stor betydning for mange af sine kollegaer og studerende. Han var en fremragende forsker i matematik og var i over 50 år en engageret underviser på Københavns Universitet, som mange studerende fandt meget inspirerende.

Christian voksede op på Frederiksberg, og blev student fra Frederiksberg Gymnasium 1955. I 1959 blev han cand.mag. og mag.scient. i matematik fra København Universitets Matematiske Institut. Han forblev tilknyttet instituttet i resten af sit liv. På studieophold ved universitetet i Hamburg 1959-60 mødte han H. Hasse og E. Artin. Han blev amanuensis i 1960 og lektor i 1962. Fra 1972 og til pensioneringen i 2006 var han professor. Han var i perioden 1975-90 flere gange inviteret som gæsteforelæser ved universiteter i USA og Canada. I 1975 var det på opfordring af National Science Foundation.

Christian var en mand af den gamle skole med en utrolig almen dannelse af en kvalitet, som fuldstændig er forsvundet i vore dage. Hans påklædning på instituttet var konservativ, jakkesæt og slips. Han var ikke glad for forandringer, men tog dem som regel alligevel til sig. En kuriøs undtagelse var, at han til sine dages ende brugte den gamle retskrivning fra før reformen i 1948, for eksempel at skrive Navneord med stort.

Han beherskede hovedsprogene og russisk i skrift og tale. Trods hans til tider lidt sure miner var han et venligt og udadvendt menneske. Det var let at snakke med ham. Samtalerne nød godt af hans store viden, fænomenale hukommelse og ægte interesse for sine samtalepartnere og deres meninger, også om ikke-matematiske emner. Han kunne til tider være provokerende og sige ting der var politisk ukorrekte, men det var på hans egen specielle måde, underholdende og med et glimt i øjet. Det var altid en fornøjelse at være i hans selskab.

Christians tilstedeværelse på instituttet var præget af regelmæssighed, også efter pensioneringen. Hvis han ikke var forhindret, dukkede han næsten altid op til ”sædvanlig tid”, hvilket i hans tilfælde var midt eller sent på eftermiddagen. Han snakkede så med mange af sine kollegaer (dem, der stadig var til stede) og med studerende og korresponderede med personer i hans store internationale netværk. Trods sin sene mødetid var han forbavsende velorienteret om hvad der foregik på instituttet, i hvert fald indtil det begyndte at vokse voldsomt. Der har sikkert været gæster, som i starten var forundrede over hans excentricitet, men det forsvandt hurtigt, når de lærte ham at kende. Og så glemte de ham aldrig.

Christian var ugift, havde ingen pårørende og boede hele sit liv i den samme store lejlighed på Carit Etlars Vej, hvor han var født. Lejligheden var mørk og fyldt med møbler og andre genstande, som kunne give et indtryk af altid at have været der. Desuden var der en enestående samling af sjældne og kostbare bøger. Bogsamlingen inkluderer komplette samlinger af førsteudgaver af kendte danske forfattere som H.C. Andersen og Søren Kierkegaard og også udenlandske bøger, bl.a. Inkunabler.  Bøgerne var ikke kun til pynt. Han havde læst mange af dem og viste med stor glæde de mest interessante frem til sine gæster. Christian ejede også et ret beskedent sommerhus på Vasevej i Holte med et stort grundstykke. Her opholdt han sig gerne i weekenderne. Som lejligheden var også det fyldt op med møbler og bøger.

I begyndelsen af 2020 blev Christian alvorligt syg og var på forskellige hospitaler indtil november 2020, hvor han kom tilbage til sin lejlighed. Her kunne han klare sig med hjemmehjælp og sin husholderske. Under sygdommen dannedes der sig en gruppe af besøgsvenner, bestående af tidligere kollegaer og studerende, som sørgede for selskab og støtte. Trods voksende sundhedsproblemer bl.a. Parkinson, var Christian helt åndsfrisk, indtil han uventet døde i sit sommerhus efter et fald.  Dagen før havde han været på instituttet for sidste gang.

Christian levede sparsommeligt og efterlader en ikke ubetydelig formue, hvoraf en del skal indgå i et legat for danske matematikere.

Jørn Børling Olsson


Mindeord om Christians U. Jensens forskning

Christian U. Jensen har ydet mange væsentlige og originale bidrag inden for mange områder af matematikken.

Efter studieophold i Hamborg hos Hasse drejede Christians første forskning sig om diverse problemer i klassisk, algebraisk talteori, specielt ikke-Pellske ligninger. Dette resulterede i to mindre publikationer. Disse undersøgelser førte ham til studiet af Prüfer ringe og generel Ring-og Modul teori. I denne forbindelse kan nævnes et lille elegant arbejde om projektiv dimension af tælleligt forbundne flade moduler; dette arbejde er citeret ofte og bliver stadig citeret. Christians resultat blev generaliseret af B. Osofsky, hvor hun viste sammenhæng mellem projektiv dimension af brøklegemet for visse polynomiumsringe og kontinuumshypotesen.

Christian fortsatte med at arbejde inden for homologisk dimensionsteori og startede med at undersøge de afledte funktorer af inverse limes. Dette arbejde blev sammenfattet i en Springer Lecture Note. Blandt mange andre resultater gav han og L. Gruson et korrekt bevis for en berømt sætning af Gruson og Raynaud (A noethersk; FPD(A) = dim (A)).

Christian afsluttede sit arbejde inden for dette emne med at anvende model teori på algebraer og i særdeleshed algebraer af endelig repræsentationstype, hvor der blev givet et væsentlig bidrag til det stadigt åbne problem:

Hvis enhver endelig frembragt venstre modul er direkte sum af endelig frembragte, gælder det så også for højre moduler.

Christian skrev i den sammenhæng en bog sammen med H. Lenzing, som er ofte citeret og er en klassiker inden for emnet.

Christian blev herefter i mange år optaget af forskellige problemer indenfor Galois-teori, specielt invers Galois-teori, studiet af indlejringsproblemer, realisering af grupper som Galois-grupper via eksplicitte polynomier, og teori for såkaldte generiske polynomier. Dette arbejde blev opsummeret i en bog forfattet sammen med Arne Ledet og Noriko Yui.

De sidste par år vendte Christian tilbage til Ring- og Modulteori, og sammen med Anders Thorup og undertegnede Søren Jøndrup fandt vi stor glæde ved at undersøge kompakte ringe. Herved kom nogle af Christians tidligere resultater frem i nyt lys. 

Christian var en inspirerende underviser, og hans noter om homologisk algebra (Mat 322), 3 AL og 4 AL har været yderst værdsatte. De havde fortjent at blive udgivet som lærebøger på engelsk.

Søren Jøndrup med bidrag af Ian Kiming