10. september 2023

Matthias Fahrenwaldt og Kristian Buchardt udnævnt til adjungerede professorer

Udnævnelser

Dekanen har udnævnt Matthias Albrecht Fahrenwaldt og Kristian Buchardt til adjungerede professorer ved Institut for Matematiske Fag. De skal arbejde sammen med instituttets sektion for forsikring og økonomi.

Matthias Albrecht Fahrenwaldt og Kristian Buchardt
Matthias Albrecht Fahrenwaldt og Kristian Buchardt

- Disse udnævnelser vil være til stor gavn for instituttets fortsatte udvikling. De kommer til at spille en aktiv og vigtig rolle i at fastholde og udbygge instituttets stærke engagement i industri- og organisationssamarbejde, siger institutleder Mogens Steffensen.

Kristian Buchardt fik sin ph.d. fra Institut for Matematiske Fag i 2015 og er hurtigt blevet en af den danske pensionsbranches mest dominerende skikkelser i det aktuarvidenskabelige miljø. Han er for nylig gået fra at lede gruppen "Innovation og Modeller" i PFA Pension til at lede aktuarafdelingen i AP Pension. Han er stærkt engageret i den videnskabelige udvikling af samfundet via en række aktiviteter sammen med Institut for Matematiske Fag og i Den Danske Aktuarforening, hvor han er leder af Regnskabs-, Risiko- og Produktudvalget.

Kristian Buchardt har allerede været engageret i at udvikle undervisning og forskning på instituttet. Han har været vejleder for en succesfuld erhvervs-ph.d. og deltaget som gæsteforelæser og medunderviser i kurser på instituttet. Endelig har han engageret sig i projektrammen InterAct, hvor AP Pension er industripartner, og hvor han er medlem af temakomiteen, der rådgiver om ph.d.-emner.

- Kristian Buchardt vil i stigende grad optræde som gæsteforelæser og mere indgående i forsknings- og undervisningsopgaver i forbindelse med ph.d.-aktiviteter inden for InterAct. Vi kan forvente fortsat medforfatterskab i internationale tidsskrifter, både med ph.d.-studerende og med kolleger fra sektionen for Forsikring og Økonomi, siger Mogens Steffensen.

Matthias Fahrenwaldt har været specialist hos Federal Financial Supervisory Authority of Germany siden 2020. Før det havde han en karriere (2002-2010) i pensionsrådgivningsbranchen i Köln, Tyskland, og en akademisk karriere (2010-2020) ved forskellige akademiske institutioner. De omfatter Heriot-Watt University, en bemærkelsesværdig aktuarisk akademisk gruppe på det stærkeste internationale niveau.

Han har en kandidatgrad i matematik fra Cambridge University (2001), en ph.d. i matematik fra University of Münster (2002), en kandidatgrad i historie fra Oxford University (2020) og en ph.d. i historie fra Heinrich-Heine-University Düsseldorf (2023).

Mathias Fahrenwaldt tilbragte tre måneder i København i 2016. Han faldt hurtigt til i miljøet på instituttet, var medunderviser på et kursus og samarbejdede om forskning.

- Matthias Fahrenwaldts brede orientering gør det muligt for ham at medforelæse eller medundervise på uddannelserne i forsikringsmatematik og matematik-økonomi. Han er kendt af livsforsikringsspecialister i Sektionen for Forsikring og Økonomi og specialister i det danske aktuarmiljø for både bredde og dybde i sin viden og sine bidrag, siger Mogens Steffensen.