28. november 2016

Matematikere skal lægge kvantepuslespil

MATH i medierne

Ing.dk skriver om QMATH: Nyt forskningscenter på Københavns Universitet skal fastlægge de matematiske principper for kvantestof og kvanteinformation.

For professor Matthias Christandl på Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet er den store forskningsmæssige udfordring at finde de generelle matematiske love for kvanteinformation.

Forskningen i matematikken for kvanteteori ved Københavns Universitet er netop blevet styrket med en bevilling på 30 mio. kr. fra Villum Fonden til oprettelsen af et nyt forskningscenter, der til daglig kaldes QMATH.

Som centerleder er udpeget professor Jan Philip Solovej, som studerer kodning og klassifikation af forskellige former for kvantestof.

"Vi vil undersøge, hvad der gør en kvantebit stabil over for ydre påvirkninger både under ideelle betingelser og i praksis,« siger Solovej.

Hans drøm er at kunne klassificere forskellige former for kvantestof baseret på en lang række eksotiske egenskaber på samme måde som grundstofferne er klassificeret.

Læs artiklen fra ing.dk